onsdag 22. januar 2020

PFN-årsmøte lørdag 1. februar 2020 - kl. 19


ÅRSMØTE I PEÑA FLAMENCA NORUEGA - OSLO FLAMENCOKLUBB

lørdag 1. februar 2020 - kl. 19:00Kjære Flamencovenn!

Vi ønsker alle et Godt Nytt År med mange fine flamencoaktiviteter! 
Styret er i gang med planene for 2020, og kommer tilbake med datoer for Feria de Abril, sommerfest, peñakvelder og andre aktiviteter etter hvert.

Først på programmet står PFN’s årsmøte lørdag 1. februar kl. 19:00 
hjemme hos Maggie Ford i Suhmsgate 24, 7.etg. 
(Rett foran NRK på Marienlyst).

Møtet er åpent for betalende medlemmer og æresmedlemmer
og alle disse har stemmerett på årsmøtet.

*Frist for innspill til saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet er 25. januar og må være styret i hende innen da. Forslag kan sendes til foreningens E-Postadresse som svar på denne innkallingen, pfn-osloflamenco@hotmail.com.

Årsmøtedokumenter, dvs. saksliste, regnskap, beretning, fullmaktsskjema og eventuelle innsendte forslag vil sendes ut umiddelbart etter denne fristen.

Som vanlig er det generøs bevertning under selve årsmøtet. Etter årsmøtet blir det klubbkveld for medlemmene med hyggelig samvær med tapas og drikke. Ta gjerne med gitaren.

Og så ser vi videoen:  Bilderesultater for The blood wedding, dvd, fotos" etter Federico García Lorcas drama - spansk tale, engelsk tekst!

*Kontingenten er som før kr 300,- for hovedmedlem og kr 150,- for familiemedlem/student og betales til bankkontonr. 1503 41 45935.

*Pga. innkjøp og tillaging av mat/tapas, vil vi gjerne ha tilbakemelding på om du kommer denne kvelden - send sms til Maggie 414 71 799 eller til epost maggiedonna@hotmail.com 

Bienvenidos! Vel møtt! Vennlig hilsen styret i PFN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar