fredag 17. mars 2023

PFNs FERIA DE ABRIL-feiring lørdag 22. april kl. 19

Peña Flamenca Noruega – Oslo Flamencoklubb inviterer til

* * *  F E R I A    DE    A B R I L     2 0 2 3  * * *


Dag & tid: Lørdag 22. april - kl. 19:00-24:00


Dette er kvelden med høy Sevillanas-faktor!
Pynt deg med blomster, hatt og bukser, sjal, kjole eller skjørt.


Sted: BLÅSALEN, 2. etasje i Bygdelagssamskipnaden/BLSs lokaler i Nordahl Bruns gate 22, 0165 Oslo. Gå inn i gården og rett frem til døren med fakler.


Inngang: Medlem kr. 100,- Ikke-medlem kr. 150,- Betal alt med Vipps!


NB! IKKE spiker-sko, sko med stiletthæler eller ute-sko!

HUSK: ALL DRIKKE MÅ MEDBRINGES!

Trae todas las bebidas tú mismo esta noche!

Remember to bring all the drinks yourself tonight!

 

*Kl. 19:30 blir det gratis SEVILLANAS-KURS for alle som har lyst, med Kari Helene Østby, ”Elena” fra Centro de Flamenco. Det kreves ingen forkunnskaper! Sevillanas nr. 1 sitter som spikret og kan praktiseres utover kvelden!

Selvsagt blir det mye god mat og drikke. Tapas & Snacks: Kr. 150,-

Betal med Vipps 76056 eller akkurat i cash.

Medlemskap kr. 300,- (familiemedlemmer og studenter halv pris) kan betales på forhånd (konto 1503 41 45935) eller i døren. Ta med venner, naboer og familie og meld deg på!


Velkommen! Bienvenidos! Welcome!

Hilsen PFN-styret: Lone, Marie Louise, Carolina, Maxim og Marit

pfn-osloflamenco@hotmail.com 


PFN-årsmøtet for 2022 - lørdag 18/2-2023


Årsmøte for 2022 i Peña Flamenca Noruega – Oslo Flamencoklubb

Dato/tid: Lørdag 18. februar 2023 - kl. 19:30

Sted: Hos Maggie Ford på Majorstua, Suhms gate 24, 0362 Oslo, 7. etasje

*Pga beregning av mat og drikke, send en SMS til Maggie – 414 71 799 – om du kommer!

(OBS! Kun barbeint-sevillanas i dag, ikke spikersko i dansen!)                                                           

Dagsorden for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling

2. Opprop og godkjenning av fullmakter

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent

5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

6. Styrets beretning – se vedlegg

7. Regnskap – se vedlegg + budsjettforslag for 2023

8. Styrets ansvarsfrihet

9. Saker som styret ønsker å behandle samt saker som skriftlig er oversendt styret minst 7 dager før årsmøtet:

-Endring av vedtekter for Egil Bjørn-Hansens minnegave, § 6 –

*Forslag fra PFN-styret: Tillegg etter første setning i § 6: ”Søkeren må også ha vært medlem minst hele foregående år før det året søknaden sendes inn.”

10. Valg av styremedlemmer, styreleder, varamedlemmer og valgkomité:

*Én person trekker seg fra styret i år. Valgkomitéen har innstilt en kandidat, som vil bli fremstilt på årsmøtet! Eventuelle andre medlemmer som ønsker å stille som kandidater til styret, må snarest sende skriftlig beskjed med kontaktinfo til valgkomitéen ved Anne 95078603 eller til klubbens epost  pfn-osloflamenco@hotmail.com

Stemmeberettigede er medlemmer som har betalt klubbens kontingent for 2022-2023 og æresmedlemmer.

Enkel servering under årsmøtet. Etter årsmøtet blir det årets første peñakveld.

Vedlagt fullmakt på side 2 kan benyttes av medlemmer som ikke selv kan være til stede på årsmøtet.

NB! Skriv ut fullmakten pluss alle dokumenter og ta med på møtet !

 

FULLMAKT

Undertegnede ………………………………………………………………………………..

gir herved ………………………………………………………………………....................

fullmakt til å møte/stemme på mine vegne ved årsmøtet i Peña Flamenca Noruega - Oslo Flamencoklubb den 18. februar 2023.

 

Oslo, ………….. 2023

……………………………………

Medlemmets underskrift

 

*Skriv ut denne fullmakten og ta med på årsmøtet!


Egil Bjørn Hansens minnegave for 2022 - Utdelte prosjektmidler

Gratulerer til Inger Lise Eid og Britt Schumann som mottok Egil Bjørn-Hansens minnegaves prosjektmidler for 2022 for sin søknad om

"Peña Flamenca Noruegas historie - Innsamling av informasjon og manusutvikling"


Britt skriver på Facebook 30/10-22: 

"Min gode venninne Inger Lise Eid og jeg mottok i går prosjektmidler fra Egil Bjørn-Hansens minnegave for å dokumentere Oslo flamencoklubbs historie. Jeg er dypt rørt og takknemlig for tildelingen og gleder meg til å ta fatt på oppdraget."


og videre 13/12-22:

"Arbeidet med å dokumentere flamenco klubbens historie er i gang - givende og produktiv mimrekveld med Sverre Jensen, Inger Lise Eid, Henrik Sinding-Larsen og Britt Schumann. Med litt gløgg og juletapas gikk samtalen livlig."


Vi gleder oss til å se resultatet av arbeidet deres i løpet av 2023 😀💃💓