torsdag 22. november 2018

JULEPEÑA - lørdag 24. november 2018


JULEPEÑA 2018


Velkommen til julefeiring på andalusisk vis!
Vi skal spille zambomba-tromme pluss flere instrumenter og synge villancicos.


Vi møtes i Veterinærinstituttets kantine i Ullevålsveien 68, 0454 Oslo.
Dørene åpner kl. 20, og arrangementet starter kl. 21. 

Som vanlig er det mat og drikke å få kjøpt.

Inngangspris er 50 for medlemmer,og 100 for ikke-medlemmer.

Veibeskrivelse:
Ta trikk 17 eller 18 til Adamstuen, eller buss 20 til Ullevål sykehus.
Om du kjører bil kan du kjøre inn Veterinærhøyskolens kjøreport,
hold til høyre hele veien forbi Veso Apotek og parkér foran kantinen.


Dette blir årets siste peña-kveld, så vi håper å se deg der!


PST: Meld gjerne din ankomst til: pfn-osloflamenco@hotmail.com 

lørdag 20. oktober 2018

Hjemmepeña lørdag 27. oktober 2018

Kjære medlem!


Velkommen til høstens andre hjemmepeña 
hos Maggie
lørdag 27. oktober kl. 20.

Adressen hennes er Suhmsgate 24, 0362 Oslo
(vis á vis NRK; ta T-bane til Majorstua eller 20-bussen til Marienlyst).

                              

INGER LISE EID kommer og deler sine opplevelser
fra årets flamenco-biennale i Sevilla. Hun vil også vise videoklipp. 

Etter dette vil temaet være TIENTOS
og vi oppfordrer alle til å ta med sitt tientos-yndlingstema!
Det kan være en letra i lydfil, en fremføring på video eller egen live-fremføring. 


Du bestemmer!
Vi gleder oss! 


ps: send gjerne en påmelding til pfn-osloflamenco@hotmail.com

onsdag 3. oktober 2018

Hjemmepeña lørdag 6. oktober 2018

Kjære flamencovenner -

Vi inviterer til høstens første hjemmepeña!
Kveldens artister er Per Arntzen på gitar og Rafael Vida Martín, sang.
Videre utover kvelden vil det være mer uformell spilling og synging 
hvor de som vil kan slenge seg med :-)

Som vanlig er det tapas og drikke å få kjøpt.

Du er velkommen fra kl. 20 - programmet starter kl. 21.

Vi møtes på Frogner hos Elisabeth Buntz
i Thomas Heftyes gate 45A, 0267 Oslo.

*Påmelding til pfn-osloflamenco@hotmail.com.

Vel møtt!

Hilsen oss i PFN-styret

torsdag 13. september 2018

Ny dato for neste flamencokveld = lørdag 6. oktober

Hola alle flamenco-entusiaster -

Neste treff blir som før annonsert hos Elisabeth, men LØRDAG 6. OKTOBER ! 

Bienvenidos! Velkommen!


Mvh PFN-styret


torsdag 6. september 2018

CAMARON - 6 episoder på Netflix

Hei flamenco-entusiaster -

Her er et tips fra Ingegerd Tveit (ligger også på hennes FB-side):

Netflix har en serie på 6 episoder om Camaron, den er virkelig verd å se!
Mye ukjent stoff (for meg i alle fall) fra hans liv, interessant om flamencoens utvikling,
hans betydning som sanger, og ikke minst blir vi kjent med dette unike mennesket:
Que Buena Gente ❣️Que artista🌹
Anbefales!

torsdag 19. juli 2018

Egil Bjørn-Hansens minnegave - Utlysning av prosjektmidler 2018


"Egil Bjørn-Hansens minnegave” - 
Utlysning for 2018 av tildeling av prosjektmidler
v/Peña Flamenca Noruega – Oslo flamencoklubb

PFN-Oslo flamencoklubb har ved ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” satt av midler til prosjekter for å stimulere og fremme utvikling av flamenco i Norge. Summen er på inntil 10.000 norske kroner og kan kun tildeles medlemmer av klubben (betalende og æresmedlemmer).

Søknadsfrist er 15. september 2018.

Les mer om betingelsene for å søke i retningslinjene for minnegaven (*vedlagt).

Søknaden sendes til PFNs styre ved leder Ingrid Myklebust.
Epost: pfn-osloflamenco@hotmail.no

Lykke til!Blde av Egil Bjørn-Hansen❤  ❤  ❤️  ❤️  ❤️  ❤  ❤  ❤  ❤️  ❤️  ❤️  ❤️  ❤  ❤  ❤  ❤️  ❤️

EGIL var trofast medlem av flamencoklubben i alle år. Han var varmhjertet, raus og omtenksom og genuint opptatt av musikk. Egil døde så alt for tidlig for snart to år siden bare 61 år gammel og hadde da generøst testamentert en gave til klubben vår på hele 100.000 norske kroner. Ved å dele ut prosjektmidler i hans navn, kan vi også minnes ham som det gode mennesket han var.
Må han hvile i fred!

❤  ❤  ❤️  ❤️  ❤️  ❤  ❤  ❤  ❤️  ❤️  ❤️  ❤️  ❤  ❤  ❤  ❤️  ❤️

*Vedlegg:

Egil Bjørn-Hansens minnegave
Retningslinjer

§ 1 - Bakgrunn og navn
Arven fra Egil Bjørn-Hansen forvaltes av Peña Flamenca Noruega - Oslo Flamencoklubb (PFN).
Minnegaven er opprettet ved at arv etter Egil Bjørn-Hansen på NOK 100 000 tilfalt PFN høsten 2016.
Minnegavens navn er ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” (EBHs minnegave)
Minnegavens retningslinjer skal føyes til PFNs vedtekter som eget tillegg.
§ 2 - Formål
Gaven skal benyttes til støtte av prosjekter fremmet av medlemmer av PFN som er utøvere av flamenco og/eller kunstneriske bidragsytere til fremme av flamenco i Norge. Det kan søkes om støtte til prosjekter/bidrag i form av dans, sang, gitarspill, foto, film, performance, diktning, bokprosjekter, forelesninger m.m.
§ 3 - Minnegavens kapital og forvaltning
Minnegavens midler kan forsterkes med andre gaver og bidrag, forutsatt at slike bidrag ikke kommer i konflikt med de føringer som er gitt i §2. Styret beslutter om slike bidrag kan aksepteres.
Når alle midlene er disponert, avvikles minnegaven.
Gavens midler skal forvaltes adskilt fra øvrige driftsmidler i PFN, og kan ikke brukes for å løse økonomiske eller likviditetsmessige behov i den øvrige virksomheten.
Midlene skal i sin helhet gå til minnegavens formål, og kan ikke disponeres til PFNs generelle driftskostnader.
Midlene skal plasseres på en hensiktsmessig måte som sikrer rimelig avkastning, men uten at det påløper risiko for at midlene kan gå helt eller delvis tapt.
Det kan årlig disponeres inntil NOK 10 000 av minnegaven.
§ 4 - Styrets arbeidsoppgaver og ansvar
Styret i PFN behandler søknader om tilskudd fra minnegaven.
Styret kan ved behov supplere seg selv med relevante fagpersoner.
Styret har ansvaret for utlysning med søknadsfrist, samt mottak og behandling av søknader.
Styret utformer en begrunnet innstilling med forslag til tilsagn og avslag.
Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbeltstemme.
Styret rapporterer til årsmøtet om arbeidet med søknader og tildeling/avslag. Det skal redegjøres for faglige vurderinger og resultater. Det skal fremlegges egen regnskapsoppstilling for gaven.
§ 5 - Inhabilitet
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Øvrige habilitetshensyn skal vurderes fortløpende.

Forståelsen av nærstående følger Stiftelseslovens §5.
§ 6 - Søknader om tilskudd
Kun medlemmer av PFN kan søke om tilskudd til tiltak som er i samsvar med minnegavens formål.
Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende retningslinjer for minnegaven som er fastsatt av PFN.
Styret utformer sin innstilling om tilskudd på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn.
Søkere underrettes om tilsagn eller avslag etter at innstilling er endelig behandlet i styret.
Et medlem kan kun innvilges tilskudd én gang.
§7 – Fremvisning ved gjennomført tiltak
Når et tiltak som har fått tilskudd er gjennomført, skal dette komme PFN til gode ved en fremføring i klubbens regi eller på annen måte styret finner egnet, og som er avtalt med tilskuddsmottaker ved innvilgelse av søknaden.
Ved offentlige fremføringer og presentasjoner av støttede tiltak, skal det informeres i reklame og annet informasjonsmateriale om at tiltaket er støttet av PFN v/EBHs minnegave.
§ 8 - Klage

Det kunstfaglige skjønn kan ikke påklages eller overprøves. Klager i forhold til saksbehandlingsfeil rettes til styret. Styret vurderer selv hvordan det behandler slike klager.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Blde av Egil Bjørn-Hansen


onsdag 13. juni 2018

PFNs Sommerpeña - lørdag 16. juni 2018

File:Baile andaluz 1893 José Villegas Cordero.jpg

Sommerpeña - lørdag 16. juni 2018


Kjære flamencovenn -

Vi ønsker deg velkommen til Peña Flamenca Noruegas sommerfest!

Tidspunkt: Lørdag 16. juni 2018, kl. 20
Sted: Rodeløkkens Kolonihager, Rosenhoffgata 20 (www.rodelokkenskolonihager.no)

Inngang: 50 for medlemmer, 100 for ikke-medlemmer

Kveldens artister er:
•Hanne Knutsen (dans/performance)
•Gloria Riveros (dans og koreografi) og Sverre Jensen (gitar)
•Miriam Kleppe (dans), Knut-Ove Messel (dans), David Harrisson (gitar og sang), 
  Michael Angstreich (sang) og Rebecca Williams (harpe)
•Elever (dans) fra Centro de Flamenco (koreografi av Lucia de Miguel)

I tillegg vil det selvfølgelig være mulighet for å kjøpe god mat og drikke.

➜ Påmelding til pfn-osloflamenco@hotmail.com

Vi ses!

(Maleriet øverst: "Baile Andaluz" av José Villegas Cordero, 1893)


torsdag 17. mai 2018

Musikkfest Oslo 2018 - lørdag 2. juni

Ingrid Myklebust sitt bilde.


Hei alle flamencovenner!


Sommeren står og banker på døra og vi ønsker vel møtt til 

Musikkfest Oslo lørdag 2. juni 2018!

I år vil Peña Flamenca Noruega - Oslo Flamencoklubb 

være representert på to scener:

*EGERTORGET scene kl. 12:15:
Gloria Riveros dansegruppe, soloartister Cecilie Stensrud og Maria Zahl.
Sverre Jensen og Kristin Aunan, gitar og sang.

*SALT scene kl. 12:45 
(Langkaia 1, under Akershus festning v/det gamle havnelageret):
Per Arntzen (gitarsolo), Runde Trio og Centro de Flamenco.

*I tillegg til dette vil elever fra Centro de Flamenco 
opptre i Kubaparken kl. 16:30

Du rekker å få med deg flamenco på alle tre scenene      !!!

*Det vil også bli SEVILLANAS! OLÉ-OLÉ!!

Om du har lyst til å være med og danse er det bare å komme (gjerne pyntet).


Nos vemos! Bienvenidos!


Hilsen PFN-styret


PST!
Vi sees også på årets Sommerpeña lørdag 16. juni i Rodeløkkens kolonihager!
Mer info kommer :-)

fredag 6. april 2018

FERIA DE ABRIL 2018 - lørdag 14.april

På vår neste peñakveld lørdag 14. april fra kl. 20
blir det feiring av årets "Feria de Abril"
i Rodeløkkens kolonihager.Sett av datoen og vær klar til en festlig aften med mye stæsj og høy sevillanas-faktor
samt godt samvær, god mat og drikke.

Inngangsporten til Rodeløkkens kolonihager ligger i Rosenhoffgata 20.
Ring på klokken for å bli sluppet inn.

Offentlig transport med buss, trikk eller t-bane. Kort vei fra Carl Berners plass.

Inngang: Kr. 50 for medlemmer og kr. 100 for ikke-medlemmer.

PFN-årsmøtet satte kontingenten for 2018 til kr. 300,- (hovedmedlem) og
kr. 150,- (familiemedlem/student). Betal til klubbens bankkontonr. 1503.41.45935 eller i døra.

⇾Husk å melde deg på til pfn-osloflamenco@hotmail.com.

Bienvenidos!

Hilsen PFN-styret