mandag 6. juli 2015

Høstens peña-kvelder

Sett av følgende datoer:
Lørdag 19. september hjemmepeña hos Maaggie - flamenco dansevideoer.
Lørdag 17. oktober hjemmepeña hos Elisabeth - Gypsy soul - BBC film om flamencoens historie. Lørdag 28. november julepeña på Rodeløkken.