onsdag 16. januar 2019

PFN-årsmøte - lørdag 16/2-2019


  PFNs årsmøte for 2018 - lørdag 16. februar 2019 - kl. 19

Godt nyttår til dere alle!

Vi i peñastyret inviterer til klubbens årsmøtet som skal være 
hos Maggie Ford i Suhms gate 24, 0362 Oslo ved NRK på Marienlyst.

Møtet er åpent for alle som har betalt kontingent og for æresmedlemmer. 

Det er fullt mulig å betale medlemsskap på møtet.


Håper mange av dere har lyst og mulighet til å komme!

Som vanlig er det rimelige tapas og drikke å få kjøpt.Etter årsmøtet vil 
historiker og forfatter Kim Helsvig 
holde et foredrag med temaet:
"FLAMENCOFRELST VED EN TILFELDIGHET 
ELLER TRE"

B i e n v e n i d o s ! 

torsdag 22. november 2018

JULEPEÑA - lørdag 24. november 2018


JULEPEÑA 2018


Velkommen til julefeiring på andalusisk vis!
Vi skal spille zambomba-tromme pluss flere instrumenter og synge villancicos.


Vi møtes i Veterinærinstituttets kantine i Ullevålsveien 68, 0454 Oslo.
Dørene åpner kl. 20, og arrangementet starter kl. 21. 

Som vanlig er det mat og drikke å få kjøpt.

Inngangspris er 50 for medlemmer,og 100 for ikke-medlemmer.

Veibeskrivelse:
Ta trikk 17 eller 18 til Adamstuen, eller buss 20 til Ullevål sykehus.
Om du kjører bil kan du kjøre inn Veterinærhøyskolens kjøreport,
hold til høyre hele veien forbi Veso Apotek og parkér foran kantinen.


Dette blir årets siste peña-kveld, så vi håper å se deg der!


PST: Meld gjerne din ankomst til: pfn-osloflamenco@hotmail.com 

lørdag 20. oktober 2018

Hjemmepeña lørdag 27. oktober 2018

Kjære medlem!


Velkommen til høstens andre hjemmepeña 
hos Maggie
lørdag 27. oktober kl. 20.

Adressen hennes er Suhmsgate 24, 0362 Oslo
(vis á vis NRK; ta T-bane til Majorstua eller 20-bussen til Marienlyst).

                              

INGER LISE EID kommer og deler sine opplevelser
fra årets flamenco-biennale i Sevilla. Hun vil også vise videoklipp. 

Etter dette vil temaet være TIENTOS
og vi oppfordrer alle til å ta med sitt tientos-yndlingstema!
Det kan være en letra i lydfil, en fremføring på video eller egen live-fremføring. 


Du bestemmer!
Vi gleder oss! 


ps: send gjerne en påmelding til pfn-osloflamenco@hotmail.com

onsdag 3. oktober 2018

Hjemmepeña lørdag 6. oktober 2018

Kjære flamencovenner -

Vi inviterer til høstens første hjemmepeña!
Kveldens artister er Per Arntzen på gitar og Rafael Vida Martín, sang.
Videre utover kvelden vil det være mer uformell spilling og synging 
hvor de som vil kan slenge seg med :-)

Som vanlig er det tapas og drikke å få kjøpt.

Du er velkommen fra kl. 20 - programmet starter kl. 21.

Vi møtes på Frogner hos Elisabeth Buntz
i Thomas Heftyes gate 45A, 0267 Oslo.

*Påmelding til pfn-osloflamenco@hotmail.com.

Vel møtt!

Hilsen oss i PFN-styret

torsdag 13. september 2018

Ny dato for neste flamencokveld = lørdag 6. oktober

Hola alle flamenco-entusiaster -

Neste treff blir som før annonsert hos Elisabeth, men LØRDAG 6. OKTOBER ! 

Bienvenidos! Velkommen!


Mvh PFN-styret


torsdag 6. september 2018

CAMARON - 6 episoder på Netflix

Hei flamenco-entusiaster -

Her er et tips fra Ingegerd Tveit (ligger også på hennes FB-side):

Netflix har en serie på 6 episoder om Camaron, den er virkelig verd å se!
Mye ukjent stoff (for meg i alle fall) fra hans liv, interessant om flamencoens utvikling,
hans betydning som sanger, og ikke minst blir vi kjent med dette unike mennesket:
Que Buena Gente ❣️Que artista🌹
Anbefales!

torsdag 19. juli 2018

Egil Bjørn-Hansens minnegave - Utlysning av prosjektmidler 2018


"Egil Bjørn-Hansens minnegave” - 
Utlysning for 2018 av tildeling av prosjektmidler
v/Peña Flamenca Noruega – Oslo flamencoklubb

PFN-Oslo flamencoklubb har ved ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” satt av midler til prosjekter for å stimulere og fremme utvikling av flamenco i Norge. Summen er på inntil 10.000 norske kroner og kan kun tildeles medlemmer av klubben (betalende og æresmedlemmer).

Søknadsfrist er 15. september 2018.

Les mer om betingelsene for å søke i retningslinjene for minnegaven (*vedlagt).

Søknaden sendes til PFNs styre ved leder Ingrid Myklebust.
Epost: pfn-osloflamenco@hotmail.no

Lykke til!Blde av Egil Bjørn-Hansen❤  ❤  ❤️  ❤️  ❤️  ❤  ❤  ❤  ❤️  ❤️  ❤️  ❤️  ❤  ❤  ❤  ❤️  ❤️

EGIL var trofast medlem av flamencoklubben i alle år. Han var varmhjertet, raus og omtenksom og genuint opptatt av musikk. Egil døde så alt for tidlig for snart to år siden bare 61 år gammel og hadde da generøst testamentert en gave til klubben vår på hele 100.000 norske kroner. Ved å dele ut prosjektmidler i hans navn, kan vi også minnes ham som det gode mennesket han var.
Må han hvile i fred!

❤  ❤  ❤️  ❤️  ❤️  ❤  ❤  ❤  ❤️  ❤️  ❤️  ❤️  ❤  ❤  ❤  ❤️  ❤️

*Vedlegg:

Egil Bjørn-Hansens minnegave
Retningslinjer

§ 1 - Bakgrunn og navn
Arven fra Egil Bjørn-Hansen forvaltes av Peña Flamenca Noruega - Oslo Flamencoklubb (PFN).
Minnegaven er opprettet ved at arv etter Egil Bjørn-Hansen på NOK 100 000 tilfalt PFN høsten 2016.
Minnegavens navn er ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” (EBHs minnegave)
Minnegavens retningslinjer skal føyes til PFNs vedtekter som eget tillegg.
§ 2 - Formål
Gaven skal benyttes til støtte av prosjekter fremmet av medlemmer av PFN som er utøvere av flamenco og/eller kunstneriske bidragsytere til fremme av flamenco i Norge. Det kan søkes om støtte til prosjekter/bidrag i form av dans, sang, gitarspill, foto, film, performance, diktning, bokprosjekter, forelesninger m.m.
§ 3 - Minnegavens kapital og forvaltning
Minnegavens midler kan forsterkes med andre gaver og bidrag, forutsatt at slike bidrag ikke kommer i konflikt med de føringer som er gitt i §2. Styret beslutter om slike bidrag kan aksepteres.
Når alle midlene er disponert, avvikles minnegaven.
Gavens midler skal forvaltes adskilt fra øvrige driftsmidler i PFN, og kan ikke brukes for å løse økonomiske eller likviditetsmessige behov i den øvrige virksomheten.
Midlene skal i sin helhet gå til minnegavens formål, og kan ikke disponeres til PFNs generelle driftskostnader.
Midlene skal plasseres på en hensiktsmessig måte som sikrer rimelig avkastning, men uten at det påløper risiko for at midlene kan gå helt eller delvis tapt.
Det kan årlig disponeres inntil NOK 10 000 av minnegaven.
§ 4 - Styrets arbeidsoppgaver og ansvar
Styret i PFN behandler søknader om tilskudd fra minnegaven.
Styret kan ved behov supplere seg selv med relevante fagpersoner.
Styret har ansvaret for utlysning med søknadsfrist, samt mottak og behandling av søknader.
Styret utformer en begrunnet innstilling med forslag til tilsagn og avslag.
Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbeltstemme.
Styret rapporterer til årsmøtet om arbeidet med søknader og tildeling/avslag. Det skal redegjøres for faglige vurderinger og resultater. Det skal fremlegges egen regnskapsoppstilling for gaven.
§ 5 - Inhabilitet
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Øvrige habilitetshensyn skal vurderes fortløpende.

Forståelsen av nærstående følger Stiftelseslovens §5.
§ 6 - Søknader om tilskudd
Kun medlemmer av PFN kan søke om tilskudd til tiltak som er i samsvar med minnegavens formål.
Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende retningslinjer for minnegaven som er fastsatt av PFN.
Styret utformer sin innstilling om tilskudd på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn.
Søkere underrettes om tilsagn eller avslag etter at innstilling er endelig behandlet i styret.
Et medlem kan kun innvilges tilskudd én gang.
§7 – Fremvisning ved gjennomført tiltak
Når et tiltak som har fått tilskudd er gjennomført, skal dette komme PFN til gode ved en fremføring i klubbens regi eller på annen måte styret finner egnet, og som er avtalt med tilskuddsmottaker ved innvilgelse av søknaden.
Ved offentlige fremføringer og presentasjoner av støttede tiltak, skal det informeres i reklame og annet informasjonsmateriale om at tiltaket er støttet av PFN v/EBHs minnegave.
§ 8 - Klage

Det kunstfaglige skjønn kan ikke påklages eller overprøves. Klager i forhold til saksbehandlingsfeil rettes til styret. Styret vurderer selv hvordan det behandler slike klager.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Blde av Egil Bjørn-Hansen