mandag 11. mars 2024

PFN - Flamencokveld på Mestizo lørdag 16/3-2024

 

     

Lørdag 16. MARS 2024 fra kl. 17

inviterer PFN - Oslo Flamencoklubb til

flamenco-kveld på ”Mestizo” på Tøyen

(rett ved T-banestasjon/bussholdeplass og Tøyen skole)

På "Mestizo" er det et hyggelig miljø med åpen bar og rimelige priser. Vi har invitert inn noen gitarister denne kvelden og vil minnes Mike som gikk bort så brått i januar i år.

Ta gjerne med gitaren din og join in. Én gitar og cajon finnes også på stedet samt en liten scene. Er du glad i spansk kultur og språk, vil du spille, synge, klappe, danse eller stikke innom for en prat og et glass, så er du hjertelig velkommen til dette fine kulturstedet!

Mikes enke, Synnøve, kommer sammen med andre fra sin familie.

Ta vel imot dem!


Vi sees på Mestizo!

Bienvenidos!

Hilsen PFN-styret v/Marie Louise, Anne, Carolina, Maxim og Marit

og Cecilie og Oscar på ”Mestizo”


*Kommer du? Pga innkjøp av mat/drikke, si fra til Marit 924 06 726 snarest  eller på klubbens epost pfn-osloflamenco@hotmail.com

PFN - Utlysning av prosjektmidler for 2024 fra Egil Bjørn-Hansens minnegave

 


EGIL BJØRN-HANSENS MINNEGAVE
Utlysning for 2024 - tildeling av prosjektmidler
v/Peña Flamenca Noruega – Oslo Flamencoklubb

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PFN-Oslo Flamencoklubb har ved ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” satt av midler til prosjekter for å stimulere og fremme utvikling av flamenco i Norge.  Summen er på inntil 10.000 norske kroner og kan kun tildeles medlemmer av klubben.

Se mer om betingelsene for å søke i retningslinjene for minnegaven (vedlagt).

Søknaden sendes til PFN’s styre på e-post: pfn-osloflamenco@hotmail.com  

Søknadsfrist = mandag 02. september 2024

Lykke til!

Hilsen PFN-styret


    ️  ️  ️        ️ ️ ️ ️     ️ ️ ️ ️       ❤ ️ ️   ️    

*Egil med venner i Jerez de la Frontera under ”Fiesta de la Bulería ”:

 

EGIL (1955-2016) var trofast medlem av flamencoklubben i alle år. Han var varmhjertet, raus og omtenksom og genuint opptatt av musikk. Egil døde så alt for tidlig i 2016 bare 61 år gammel og hadde da generøst testamentert en gave til klubben vår på hele 100.000 norske kroner. Ved å dele ut prosjektmidler i hans navn, kan vi også minnes ham som det gode mennesket han var.

Må han hvile i fred!      ️  ️  ️   ️ ️ ️ ️       ❤ ️ ️   ️  ❤ ️   

  

*Vedlegg til utlysning av EBH-stipend 2024:

Egil Bjørn-Hansens minnegave

R e t n i n g s l i n j e r

 

§ 1 - Bakgrunn og navn

Arven fra Egil Bjørn-Hansen forvaltes av Peña Flamenca Noruega - Oslo Flamencoklubb (PFN). 

Minnegaven er opprettet ved at arv etter Egil Bjørn-Hansen på NOK 100 000 tilfalt PFN høsten 2016.

Minnegavens navn er ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” (EBHs minnegave)

Minnegavens retningslinjer skal føyes til PFNs vedtekter som eget tillegg.

 

§ 2 - Formål

Gaven skal benyttes til støtte av prosjekter fremmet av medlemmer av PFN som er utøvere av flamenco og/eller kunstneriske bidragsytere til fremme av flamenco i Norge. Det kan søkes om støtte til prosjekter/bidrag i form av dans, sang, gitarspill, foto, film, performance, diktning, bokprosjekter, forelesninger m.m.

 

§ 3 - Minnegavens kapital og forvaltning

Minnegavens midler kan forsterkes med andre gaver og bidrag, forutsatt at slike bidrag ikke kommer i konflikt med de føringer som er gitt i §2. Styret beslutter om slike bidrag kan aksepteres.

Når alle midlene er disponert, avvikles minnegaven.

Gavens midler skal forvaltes adskilt fra øvrige driftsmidler i PFN, og kan ikke brukes for å løse økonomiske eller likviditetsmessige behov i den øvrige virksomheten.

Midlene skal i sin helhet gå til minnegavens formål, og kan ikke disponeres til PFNs generelle driftskostnader.

Midlene skal plasseres på en hensiktsmessig måte som sikrer rimelig avkastning, men uten at det påløper risiko for at midlene kan gå helt eller delvis tapt.

Det kan årlig disponeres inntil NOK 10 000 av minnegaven.

 

§ 4 - Styrets arbeidsoppgaver og ansvar

Styret i PFN behandler søknader om tilskudd fra minnegaven. 

Styret kan ved behov supplere seg selv med relevante fagpersoner.

Styret har ansvaret for utlysning med søknadsfrist, samt mottak og behandling av søknader.

Styret utformer en begrunnet innstilling med forslag til tilsagn og avslag. 

Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbeltstemme. 

Styret rapporterer til årsmøtet om arbeidet med søknader og tildeling/avslag. Det skal redegjøres for faglige vurderinger og resultater. Det skal fremlegges egen regnskapsoppstilling for gaven.

 

§ 5 - Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Øvrige habilitetshensyn skal vurderes fortløpende.

Forståelsen av nærstående følger Stiftelseslovens §5.

 

§ 6 - Søknader om tilskudd

Kun medlemmer av PFN kan søke om tilskudd til tiltak som er i samsvar med minnegavens formål. Søkeren må også ha vært medlem minst hele foregående år før det året søknaden sendes inn.

Er det en gruppe som søker, må alle være medlemmer.

Søknaden skal inneholde et spesifisert budsjett og prosjektet må ikke implisere merkostnader for klubben. Minnegaven er heller ikke ment å være ren konsertstøtte eller honorar for fremføring av prosjektet.

Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende retningslinjer for minnegaven som er fastsatt av PFN.

Søkere til EBH-prosjekter kan kontakte styret ved behov for veiledning underveis i prosjektbeskrivelsen.

Styret utformer sin innstilling om tilskudd på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn.

Søkere underrettes om tilsagn eller avslag etter at innstilling er endelig behandlet i styret.

Et medlem kan kun innvilges tilskudd én gang.

 

§7 – Fremvisning ved gjennomført tiltak

Når et tiltak som har fått tilskudd er gjennomført, skal dette komme PFN til gode ved en fremføring i klubbens regi eller på annen måte styret finner egnet, og som er avtalt med tilskuddsmottaker ved innvilgelse av søknaden.

Hvordan prosjektet skal fremføres må komme frem i søknaden.

Ved offentlige fremføringer og presentasjoner av støttede tiltak, skal det informeres i reklame og annet informasjonsmateriale om at tiltaket er støttet av PFN v/EBHs minnegave.

 

§ 8 - Klage

Det kunstfaglige skjønn kan ikke påklages eller overprøves. Klager i forhold til saksbehandlingsfeil rettes til styret. Styret vurderer selv hvordan det behandler slike klager.

 

§ 9 - Endring

Retningslinjene vedtas av PFNs årsmøte.

Forslag til endringer må behandles og godkjennes i PFNs årsmøte. 

 

 

*Revidert på PFN-årsmøtet 1. februar 2020, 18. februar 2023 og 10. februar 2024.

 

onsdag 7. februar 2024

PFNs årsmøte lørdag 10/2-2024 kl.19

 

Godt nyttår til dere alle!

PFNs årsmøte for 2023

lørdag 10. februar 2024 - kl. 19

Vi i peñastyret inviterer til klubbens årsmøtet som skal være hos Elisabeth Buntz i Thomas Heftyes gate 45 A, 0267 Oslo (toppetasjen uten heis), rett ved Frogner plass.

Møtet er åpent for alle som har betalt kontingent og for æresmedlemmer. 

Det er fullt mulig å betale medlemskap på møtet.

Sjekk saksliste og vedlegg som er sendt på epost tidligere.

Håper mange av dere har lyst og mulighet til å komme!

Som vanlig er det rimelige tapas og drikke å få kjøpt.

B i e n v e n i d o s ! 

 

fredag 17. november 2023

PFN - julepeña lørdag 25/11-2023 kl. 19


Velkommen til julepeña kl.19

  lørdag 25. november 2023 
"Blåsalen" i Bygdelagssamskipnadens lokaler (https://www.bls.no/om-bls/)

Nordahl Bruns gate 22, 0165 Oslo (2. etasje, ikke heis)

Inngangspenger: kr. 100 for medlemmer. Kr. 150 for ikke-medlemmer

Pris for tapas-bord, snacks, kaffe, gløgg & pepperkaker: kr. 150,-

Betal med Vipps 

Pynt deg gjerne med noe flamenco-stæsj! Vi innleder kvelden ved å varme opp med en video fra en av de folkelige zambomba-festene som foregår før jul i desember måned i Jerez de la Frontera i Andalucía.

Ta med gitarer, tamburiner, sangstemmer, kastanjetter, inne-sko og godt humør – vi satser på en tradisjonstro og artig flamenco-julefest. Johanna Zwaig leder an i allsang av villancicos/spanske julesanger.

Kanskje blir det også en danseoppvisning og ellers mulighet for alle til å svinge seg på dansegulvet i sevillanas, rumbas, tangos….. •OLÉ-0LÉ-OLÉ•


Påmelding pga beregning av mat til pfn-osloflamenco@hotmail.com innen 23/11.

NB! IKKE spiker-sko, sko med stiletthæler eller ute-sko!

HUSK: ALL DRIKKE MÅ MEDBRINGES! Trae todas las bebidas tú mismo esta noche! Remember to bring all the drinks yourself tonight!

                         Hilsen PFN-styret: Lone, Marie Louise, Carolina, Maxim og Marit 

Sherry-smaking med Lise Lotte Wego fra Vinmonopolet er dessverre 
avlyst pga for få påmeldte; vi prøver igjen til våren J 

 

Velkommen til jule-peña lørdag 25. november 2023

Adresse: Nordahl Bruns gate 22, 0165 Oslo (2. etasje, ikke heis)

Blåsalen i Bygdelagssamskipnadens lokaler (https://www.bls.no/om-bls/)

Inngangspenger: kr. 100 for medlemmer. Kr. 150 for ikke-medlemmer (Sherrykursdeltagere = fri inngang!)

Pris for tapas-bord, snacks, kaffe & pepperkaker: kr. 150,-

Kl. 17.30 sherry-smaking med Lise Lotte Wego fra Vinmonopolet:

Vi får smake 5 forskjellige sherrytyper med små matbiter innimellom. Lise Lotte holder også et foredrag hvor hun tar oss gjennom sherryens historie, sherry-kultur og sherry-produksjon.

•••Pris pr hode er kr. 450,- (Deltagerne på sherry-kurset betaler ikke inngang!)

•••Betaling = påmelding til pfn-osloflamenco@hotmail.com med betaling til bankkonto 1503 41 45935 innen søndag 12. november

Kl. 19 åpnes dørene for dem som ikke deltar på sherry-kurset J

Pynt deg gjerne med noe flamenco-stæsj! Ta med gitarer, sanger, dansesko og godt humør – vi satser på en skikkelig og tradisjonstro flamenco-julefest.

Kanskje blir det også en danseoppvisning og ellers mulighet for alle til å svinge seg på dansegulvet i sevillanas, rumbas, tangos…..

NB! IKKE spiker-sko, sko med stiletthæler eller ute-sko!

HUSK: ALL DRIKKE MÅ MEDBRINGES! Trae todas las bebidas tú mismo esta noche! Remember to bring all the drinks yourself tonight!

Hilsen PFN-styret: Lone, Marie Louise, Carolina, Maxim og Marit
mandag 23. oktober 2023

PFN - Uformelt flamenco-treff på Mestizo lørdag 11/11-2023, kl. 17

 Lørdag 11. november 2023 fra kl. 17

inviterer PFN - Oslo Flamencoklubb til

et uformelt flamenco-treff

”Mestizo” på Tøyen

(rett ved T-banestasjon/bussholdeplass og Tøyen skole)


På ”Mestizo” er det et hyggelig miljø med åpen bar og rimelige priser. Vi har invitert inn noen gitarister, så ta gjerne med gitaren din og join in. Én gitar og cajon finnes også på stedet samt en liten scene. Er du glad i spansk kultur og språk, vil du spille, synge, klappe, danse eller stikke innom for en prat og et glass, så er du hjertelig velkommen til dette fine kulturstedet!

Vi sees på Mestizo kl. 17

Bienvenidos!

Hilsen PFN-styret v/Marie Louise, Maxim og Marit

og Cecilie og Oscar på ”Mestizo”


*Kommer du? Pga innkjøp, si fra til Marit 924 06 726 innen 2.november eller på klubbens epost pfn-osloflamenco@hotmail.com