tirsdag 28. juni 2022

PFN-EBHs minnegave - Utlysning av prosjektmidler 2022


”Egil Bjørn-Hansens minnegave” -

Utlysning for tildeling av prosjektmidler for 2022

v/Peña Flamenca Noruega – Oslo flamencoklubb


PFN-Oslo flamencoklubb har ved ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” satt av midler til prosjekter for å stimulere og fremme utvikling av flamenco i Norge.  

Summen er på inntil 10.000 norske kroner og kan kun tildeles medlemmer av klubben.


Søknadsfristen er 15. september 2022.


Les mer om betingelsene for å søke i retningslinjene for minnegaven (vedlagt).


Søknaden sendes på epost til
pfn-osloflamenco@hotmail.com   

 

Lykke til!

Hilsen PFN-styret

 

 

   ️  ️  ️        ️ ️ ️    ️ ️ ️ ️       ❤ ️ ️   ️     

EGIL var trofast medlem av flamencoklubben i alle år. Han var varmhjertet, raus og omtenksom og genuint opptatt av musikk. Egil døde så alt for tidlig for snart seks år siden bare 61 år gammel og hadde da generøst testamentert en gave til klubben vår på hele 100.000 norske kroner. Ved å dele ut prosjektmidler i hans navn, kan vi også minnes ham som det gode mennesket han var.

Må han hvile i fred! 

   ️  ️  ️        ❤ ️ ️    ️ ️ ️ ️       ️        ️   ️ 

 


*Vedlegg:

Egil Bjørn-Hansens minnegave
R e t n i n g s l i n j e r

§ 1 - Bakgrunn og navn

Arven fra Egil Bjørn-Hansen forvaltes av Peña Flamenca Noruega - Oslo Flamencoklubb (PFN).
Minnegaven er opprettet ved at arv etter Egil Bjørn-Hansen på NOK 100 000 tilfalt PFN høsten 2016.
Minnegavens navn er ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” (EBHs minnegave)
Minnegavens retningslinjer skal føyes til PFNs vedtekter som eget tillegg.

§ 2 - Formål

Gaven skal benyttes til støtte av prosjekter fremmet av medlemmer av PFN som er utøvere av flamenco og/eller kunstneriske bidragsytere til fremme av flamenco i Norge. Det kan søkes om støtte til prosjekter/bidrag i form av dans, sang, gitarspill, foto, film, performance, diktning, bokprosjekter, forelesninger m.m.

§ 3 - Minnegavens kapital og forvaltning

Minnegavens midler kan forsterkes med andre gaver og bidrag, forutsatt at slike bidrag ikke kommer i konflikt med de føringer som er gitt i §2. Styret beslutter om slike bidrag kan aksepteres.
Når alle midlene er disponert, avvikles minnegaven.
Gavens midler skal forvaltes adskilt fra øvrige driftsmidler i PFN, og kan ikke brukes for å løse økonomiske eller likviditetsmessige behov i den øvrige virksomheten.
Midlene skal i sin helhet gå til minnegavens formål, og kan ikke disponeres til PFNs generelle driftskostnader.
Midlene skal plasseres på en hensiktsmessig måte som sikrer rimelig avkastning, men uten at det påløper risiko for at midlene kan gå helt eller delvis tapt.
Det kan årlig disponeres inntil NOK 10 000 av minnegaven.

§ 4 - Styrets arbeidsoppgaver og ansvar

Styret i PFN behandler søknader om tilskudd fra minnegaven.
Styret kan ved behov supplere seg selv med relevante fagpersoner.
Styret har ansvaret for utlysning med søknadsfrist, samt mottak og behandling av søknader.
Styret utformer en begrunnet innstilling med forslag til tilsagn og avslag.
Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbeltstemme.
Styret rapporterer til årsmøtet om arbeidet med søknader og tildeling/avslag. Det skal redegjøres for faglige vurderinger og resultater. Det skal fremlegges egen regnskapsoppstilling for gaven.

§ 5 - Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Øvrige habilitetshensyn skal vurderes fortløpende.
Forståelsen av nærstående følger Stiftelseslovens §5.

§ 6 - Søknader om tilskudd

Kun medlemmer av PFN kan søke om tilskudd til tiltak som er i samsvar med minnegavens formål.
Er det en gruppe som søker, må alle være medlemmer.
Søknaden skal inneholde et spesifisert budsjett og prosjektet må ikke implisere merkostnader for klubben. Minnegaven er heller ikke ment å være ren konsertstøtte.
Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende retningslinjer for minnegaven som er fastsatt av PFN.
Styret utformer sin innstilling om tilskudd på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn.
Søkere underrettes om tilsagn eller avslag etter at innstilling er endelig behandlet i styret.
Et medlem kan kun innvilges tilskudd én gang.

§7 – Fremvisning ved gjennomført tiltak

Når et tiltak som har fått tilskudd er gjennomført, skal dette komme PFN til gode ved en fremføring i klubbens regi eller på annen måte styret finner egnet, og som er avtalt med tilskuddsmottaker ved innvilgelse av søknaden.
Hvordan prosjektet skal fremføres må komme frem i søknaden.
Ved offentlige fremføringer og presentasjoner av støttede tiltak, skal det informeres i reklame og annet informasjonsmateriale om at tiltaket er støttet av PFN v/EBHs minnegave.

§ 8 - Klage

Det kunstfaglige skjønn kan ikke påklages eller overprøves. Klager i forhold til saksbehandlingsfeil rettes til styret. Styret vurderer selv hvordan det behandler slike klager.

§ 9 - Endring

Retningslinjene vedtas av PFNs årsmøte.
Forslag til endringer må behandles og godkjennes i PFNs årsmøte.

 

torsdag 19. mai 2022

FERIA DE ABRIL - lørdag 21. mai 2022 - kl. 20.00 Da er det snart klart for ”Feria de Abril”-feiring i Oslo, årets gyldne mulighet til å stæsje seg med prikkete kjoler og blomster i håret og slå seg løs med sevillanas-dans!

Dato/tid: Lørdag 21. mai kl. 20.00

Sted: Rodeløkkens kolonihager, Rosenhoffgata 20, 0569 Oslo

Inngangspenger: GRATIS for PFN-medlemmer og 100,- for ikke-medlemmer

Betal helst med VIPPS!

Slik kommer du deg til festen: Ta buss 20, 21, 31 / trikk 17 / t-bane 4, 5 til Carl Berners plass (eller Rosenhoff), eventuelt gratis parkering i gata. Gå inn hovedinngangen til Rodeløkkens kolonihager i Rosenhoffgata 20. Vi venter på deg i Toppen Forsamlingshus.

*Kl. 20.15 lærer du SEVILLANAS nr.1 🌸🌸🌸

Kari Helene Østby fra Centro de Flamenco i Oslo lærer deg sevillanas-dansAlle som har lyst kan kaste seg ut i dansen. Det trengs ingen forkunnskaper!

*Åpen scene - fritt frem for alle:

Utover kvelden blir det ”Åpen scene” for dem som vil vise noe de liker å fremføre eller noe de jobber med: Finn frem instrumentene, sangstemmen og danseskoene!

Klubben disponerer gitar og cajon.

Her blir det ulike artistiske og musikalske innslag for alle som ønsker å bidra og gode muligheter for å danse sevillanas, samt masse god mat og drikke til peñaens rimelige priser.

Om du ikke er av typen som liker å pynte deg i Sevillanas-stil, er du selvfølgelig velkommen i vanlige klær. Og om du ikke kan danse sevillanas, lærer du det i en fei! På våre sider finner du også oversikt over skolene i Oslo som tilbyr kurs i dette.

Ønsker du å melde deg inn i klubben, kan du betale 300 kr i døren                (150 for familiemedlemmer og studenter) – kontant eller til Vipps bedrift 76056 - eller til konto 1503 41 45935 på forhånd.

 Peña-styret vil gjerne vite hvor mange som kommer, så send en epost til         pfn-osloflamenco@hotmail.com og gi oss beskjed.


Klubbstyret vil også benytte anledningen til å minne om Musikkfest Oslo lørdag 4. juni.

Bli med å danse i Kubaparken kl. 13.45 14.00. Hold av dagen!
                                     
             

                                     


Vel møtt – 

med eller uten stæsj! Bienvenidos!

Hilsener fra oss i PFN-styret – Lone, Maggie, Carolina, Maxim og Marit       

 

 


onsdag 23. mars 2022

PFN-årsmøte 26.03.2022 kl. 19:00

Årsmøte i Peña Flamenca Noruega - Oslo Flamencoklubb

Tid: Lørdag 26. mars kl. 19:00

Sted: Toppetasjen i Thomas Heftyes gate 45 på FrognerÅrsmøtet holdes hos Elisabeth i Thomas Heftyes gate 45, ved Frognerparken/Frogner plass. 20-bussen stopper like utenfor, trikker går til Frogner plass og busser til Frogner kirke, ellers bilparkering i gaten. På lørdager etter kl. 17 er det gratis parkering og også gratis hele søndag.

Det er ikke samsvar mellom like og ulike nummer i Thomas Heftyes gate, nr. 45 er vis á vis antikvitetshandler Helling i nr. 60. Nr. 45 og nr. 60 er like ved Solheimsgaten som krysser Thomas Heftyes gate. Calling-anlegg ved gatedøren, trykk 8 og «telefonikonet» eller finn Buntz i displayet med piltaster. Ring meg (901 79 215) hvis det ikke er greit! Uansett så blir det helt opp til toppen, fjerde etasje - uten heis – døren til høyre!

*P.g.a. innkjøp av mat og drikke vil vi gjerne ha tilbakemelding på om du kommer til møtet. Gi beskjed til Elisabeth på mobil 901 79 215 eller til pfn-osloflamenco@hotmail.com.

*For å delta på årsmøtet, må du betale årskontingenten på 300 kroner (halv pris for familiemedlemmer og studenter) til konto 1503 41 45935 eller Vipps bedrift 76056. Husk å merke betalingen med navnet ditt og 2022. Har du glemt det, kan du betale på møtet.

*Vi foretrekker at du kjøper mat og drikke med VIPPS.

Vi gleder oss til endelig å treffe alle igjen - velkommen!

PST: Innkalling med sakspapirer har du fått på E-post tidligere.

Hilsen PFN-styret


søndag 20. februar 2022

Flamencoforestillingen "Íntimo" med FARRUQUITO 23.04.2022 i Oslo Konserthus

Hei medlemmer av Peña Flamenca Noruega–Oslo Flamencoklubb - og andre interesserte

Det er helt utrolig – nå kommer verdensstjernen FARRUQUITO til Norge – for første gang!!! Med seg har han fantastiske musikere.

Vi sender her lenke til Oslo Konserthus hvor du kan få kjøpt billetter til denne enestående forestillingen med flamencodanseren Farruquito og hans ensemble fra Sevilla (Spania) som viser produksjonen ”Íntimo”.

Billettene finnes i tre prisgrupper, kroner 580, 760 og 950 (inkl. avgift). Du finner de forskjellige prisene når du går inn på salkartet og skifter sete: https://oslokonserthus.no/program/farruquito

Det blir kun én forestilling i Norge, så skynd deg å sikre deg billett til Oslo Konserthus lørdag 23. april 2022 kl. 19:00 

Husk at dørene åpner 1 time tidligere!

Håper vi sees der – OLÉ!

Ønsker du å vite mer om Farruquito, finner du noe info på programsiden til Oslo Konserthus eller ved for eksempel å sjekke ut promo-videoen http://vimeo.com/406793973/48205b29dd eller web-siden hans https://farruquito.es/

Mvh PFN-styret

fredag 29. januar 2021

Flamenco Biënnale Nederland - 22.januar-7.februar 2021


Så blir det Flamenco Biënnale Nederland 2021 allikevel, on- and offline! To forestillinger fra flotte Café Berlin i Madrid og to forestillinger fra scenekunstsenteret La Aceitera utenfor Sevilla. Festivalen åpner 29. januar med den nydelige dokumentaren "El cante bueno duele" om gitaristen Moraíto og flamencomiljøet i Jeréz. Filmen hadde premiere bare få måneder etter at Moraito døde i 2011. Carlos Sauras "J: Beyond flamenco" er også på programmet. Flamenco Biënnale Nederland - Flamenco Biënnale 2021 ON|OFF (flamencobiennale.nl) (skrevet på FB av Kim Helsvig).


I  dag fredag 29. januar 2021 kl. 19.30 vises "El cante bueno duele" -

Husk å registrere deg for å kunne se filmen!

https://www.flamencobiennale.nl/nl/festival/el-cante-bueno-duele-flamenco-biennale-documentary/

AN INTIMATE JOURNEY INTO THE ART OF LIVING FLAMENCO, THROUGH THE LIFE OF LEGENDARY GUITARIST MORAÍTO CHICO
29 januari 2021 |  19:30

Register to join ! We're kicking off our online festival with the documentary El Cante Bueno Duele (Good Singing Hurts), the first documentary Flamenco Biënnale ever made. Dedicated to the memory of the legendary guitarist Manuel Moreno Junquera ‘Moraíto Chico’ (1956 – 2011) we celebrate the 10th anniversary of this heartfelt documentary in high res. Ánd we share with you the most intimate scenes that have not made it into the final edit of the documentary.


A journey into the roots of flamenco and the art of living flamenco, through the art and person of legendary guitarist Manuel Moreno Junquera ‘Moraíto Chico’. Together with his uncle Manuel Morao and his son Diego del Morao he forms the heart of the Morao gipsy dynasty that has put an indelible mark on the flamenco style from Jerez de la Frontera, one of the most prominent flamenco breeding grounds. It emerged on the lands around Jerez on the large farms where gipsies worked as day labourers. Like the late María Bala María Soto Monge (1933- 2014), sister ánd inspirator of the great singer Manuel Soto Sordera, one of the last keepers of the old cante jondo. Rocked by the gentle, earthly sounds and silences of Moraíto’s guitar, she demonstrates how the primitive flamenco singing of the past sounded. “To make me sing like this, you have to play like him.” Her words underscore why great cantaores like José Mercé, with whom we see him perform in Córdoba, praise his art.


Moraíto Chico, a master of simplicity and incarnation of the soniquete, the contagious swing from his hometown Jerez, created an unparalleled, inimitable style full of life and grace, a reflection of his great personality and humour that ignited everything and everyone around him. In this documentary, Moraíto Chico ‘Morao’ gives us a glimpse of this life and shows us where the magic of his music lies: in what happens in between the notes, in what reverberates in silence. Forever.

---
"A veces el dolor es necesario para el alma.
Porque el dolor también fortalece."

- Moraíto Chico

*Sometimes your soul needs to be hurt. Pain makes you strong !

Credits

Featuring:
Manuel Moreno Junquera ‘Moraíto Chico’,
Diego del Morao,
Manuel Morao,
Diego Carrasco,
José Merce,
María Bala,
Jesús Méndez,
El Bo,
Chícharo and many others.

Production: 
Martijn Van Beenen & Ernestina Van de Noort - director
Martijn Van Beenen - camera
Joris van Ballegoien - sound
Edon Rizvanolli - editor.

A coproduction between NTR Television and Flamenco Biënnale.
Recorded Jerez de La Frontera, Spain, 2010 | Duration 55