torsdag 10. november 2022

JULE-PEÑA lørdag 26/11-2022 kl. 19:00

PFN - Oslo Flamencoklubb inviterer til JULE-PEÑA lørdag 26. november kl. 19:00

Adresse: Nordahl Bruns gate 22, 0165 Oslo - 

Blåsalen i Bygdelagssamskipnadens lokaler (https://www.bls.no/om-bls/)

Inngangspenger: Medlemmer = gratis! Ikke-medlemmer = kr. 100,- (betal med Vipps)


➧Ta med gitarer, sanger, dansesko (ikke flamenco(spiker)-sko)og godt humør - 
vi satser på en skikkelig og tradisjonstro flamenco-julefest.

Allsang med Sverre Jensen som spiller og synger villancicos (jule-flamencosanger) sammen med mulige andre bidragsytere. Han har med seg tradisjonelle jule-flamenco-instrumenter som Zambomba-tromme og tamburin m.m., så alle kan være med. Forsanger er Luna de Torres.

➧Det blir også flamenco-quiz i kjent Sverre Jensen-stil.

➧Pynt deg gjerne med noe flamenco-stæsj og sving deg i Sevillanas-dansen.

➧Julegløgg og pepperkaker til alle!
Ellers mye god og rimelig tapas å få kjøpt (betaling med Vipps)

OBS! 
TA MED ALL DRIKKE SELV
VI SERVERER KUN GLØGG I KVELD!!!

➤➤➤På grunn av planlegging, vennligst meld tilbake om du kan komme
innen TORSDAG 24. november til: pfn-osloflamenco@hotmail.com 

Mvh PFN-styret:
Lone, Maggie, Carolina, Maxim og Marit


onsdag 19. oktober 2022

OKTOBER-PEÑA lørdag 29/10-2022 - kl. 19.00

Hallo medlemmer av PFN-Oslo Flamencoklubb og flamenco-aficionad@s - 

Hjemmepeña lørdag 29. oktober fra kl. 19.00 

hos Elisabeth Buntz

Adresse: Thomas Heftyes gate 45 A, 0267 Oslo - rett ved Frogner plass  - 4. etasje (ingen heis)


*Er du ikke medlem av PFN? Medlemskapet koster kun kr. 100,- ut året!
Betal kontingenten på forhånd til konto 1503 41 45935, til Vipps 76056 eller kontant i døren.
Husk å merke med navn og Medlem 2022.

Klokken 20 vil Johanna Zwaig vise sin performance lecture som hun ble tildelt stipend for fra Egil Bjørn-Hansens minnegave i 2019. På grunn av pandemien har det ikke vært mulig for henne å vise den for medlemmene av klubben tidligere. Vi gleder oss til at hun endelig kommer denne kvelden, så vær ute i god tid!

*Velkommen til en performance lecture ved Johanna Zwaig!

 
Gjennom et flettverk av tekst og sang, billed- og videoprojeksjon, vil hun reflektere rundt sin tilnærming til flamencosang i sine performanceverk. Zwaig har på mangfoldig vis vært i dialog med flamencokunsten helt siden sin forestilling "ALLE KLOKKENE VISTE FEM – Flamenco med Lorca" i 1997, vist på bl.a. Det Norske Teatret. Etter først å ha fordypet seg i flamencodans, begynte hun i 2011 å studere flamencosang i Jerez de la Frontera. Siden 2013 har hun koblet sangen med symbolske handlinger og objekter, i performanceverk innen samtidskunstfeltet. Hennes arbeider har funnet sted i Frankrike, Polen, Irland og en rekke steder i Norge, som på Kunstnernes Hus, Henie Onstad Kunstsenter, Kunsthall 3,14, Spriten Kunsthall, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Stavanger Kunstmuseum og ved bl.a. Statens kunstutstilling / Høstutstillingen og Østlandsutstillingen.

*I løpet av kvelden vil vi annonsere "vinnerne" av årets stipend på 10.000 NOK 

fra Egil Bjørn-Hansens minnegave !


Som vanlig har vi tapas og drikke til en rimelig penge. Betal med Vipps eller akkurat i kontanter. 
 
*Vi vil samtidig minne om JULEPEÑA lørdag 26. november. Mer info kommer...

💓-lig velkomne!tirsdag 28. juni 2022

PFN-EBHs minnegave - Utlysning av prosjektmidler 2022


”Egil Bjørn-Hansens minnegave” -

Utlysning for tildeling av prosjektmidler for 2022

v/Peña Flamenca Noruega – Oslo flamencoklubb


PFN-Oslo flamencoklubb har ved ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” satt av midler til prosjekter for å stimulere og fremme utvikling av flamenco i Norge.  

Summen er på inntil 10.000 norske kroner og kan kun tildeles medlemmer av klubben.


Søknadsfristen er 15. september 2022.


Les mer om betingelsene for å søke i retningslinjene for minnegaven (vedlagt).


Søknaden sendes på epost til
pfn-osloflamenco@hotmail.com   

 

Lykke til!

Hilsen PFN-styret

 

 

   ️  ️  ️        ️ ️ ️    ️ ️ ️ ️       ❤ ️ ️   ️     

EGIL var trofast medlem av flamencoklubben i alle år. Han var varmhjertet, raus og omtenksom og genuint opptatt av musikk. Egil døde så alt for tidlig for snart seks år siden bare 61 år gammel og hadde da generøst testamentert en gave til klubben vår på hele 100.000 norske kroner. Ved å dele ut prosjektmidler i hans navn, kan vi også minnes ham som det gode mennesket han var.

Må han hvile i fred! 

   ️  ️  ️        ❤ ️ ️    ️ ️ ️ ️       ️        ️   ️ 

 


*Vedlegg:

Egil Bjørn-Hansens minnegave
R e t n i n g s l i n j e r

§ 1 - Bakgrunn og navn

Arven fra Egil Bjørn-Hansen forvaltes av Peña Flamenca Noruega - Oslo Flamencoklubb (PFN).
Minnegaven er opprettet ved at arv etter Egil Bjørn-Hansen på NOK 100 000 tilfalt PFN høsten 2016.
Minnegavens navn er ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” (EBHs minnegave)
Minnegavens retningslinjer skal føyes til PFNs vedtekter som eget tillegg.

§ 2 - Formål

Gaven skal benyttes til støtte av prosjekter fremmet av medlemmer av PFN som er utøvere av flamenco og/eller kunstneriske bidragsytere til fremme av flamenco i Norge. Det kan søkes om støtte til prosjekter/bidrag i form av dans, sang, gitarspill, foto, film, performance, diktning, bokprosjekter, forelesninger m.m.

§ 3 - Minnegavens kapital og forvaltning

Minnegavens midler kan forsterkes med andre gaver og bidrag, forutsatt at slike bidrag ikke kommer i konflikt med de føringer som er gitt i §2. Styret beslutter om slike bidrag kan aksepteres.
Når alle midlene er disponert, avvikles minnegaven.
Gavens midler skal forvaltes adskilt fra øvrige driftsmidler i PFN, og kan ikke brukes for å løse økonomiske eller likviditetsmessige behov i den øvrige virksomheten.
Midlene skal i sin helhet gå til minnegavens formål, og kan ikke disponeres til PFNs generelle driftskostnader.
Midlene skal plasseres på en hensiktsmessig måte som sikrer rimelig avkastning, men uten at det påløper risiko for at midlene kan gå helt eller delvis tapt.
Det kan årlig disponeres inntil NOK 10 000 av minnegaven.

§ 4 - Styrets arbeidsoppgaver og ansvar

Styret i PFN behandler søknader om tilskudd fra minnegaven.
Styret kan ved behov supplere seg selv med relevante fagpersoner.
Styret har ansvaret for utlysning med søknadsfrist, samt mottak og behandling av søknader.
Styret utformer en begrunnet innstilling med forslag til tilsagn og avslag.
Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbeltstemme.
Styret rapporterer til årsmøtet om arbeidet med søknader og tildeling/avslag. Det skal redegjøres for faglige vurderinger og resultater. Det skal fremlegges egen regnskapsoppstilling for gaven.

§ 5 - Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Øvrige habilitetshensyn skal vurderes fortløpende.
Forståelsen av nærstående følger Stiftelseslovens §5.

§ 6 - Søknader om tilskudd

Kun medlemmer av PFN kan søke om tilskudd til tiltak som er i samsvar med minnegavens formål.
Er det en gruppe som søker, må alle være medlemmer.
Søknaden skal inneholde et spesifisert budsjett og prosjektet må ikke implisere merkostnader for klubben. Minnegaven er heller ikke ment å være ren konsertstøtte.
Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende retningslinjer for minnegaven som er fastsatt av PFN.
Styret utformer sin innstilling om tilskudd på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn.
Søkere underrettes om tilsagn eller avslag etter at innstilling er endelig behandlet i styret.
Et medlem kan kun innvilges tilskudd én gang.

§7 – Fremvisning ved gjennomført tiltak

Når et tiltak som har fått tilskudd er gjennomført, skal dette komme PFN til gode ved en fremføring i klubbens regi eller på annen måte styret finner egnet, og som er avtalt med tilskuddsmottaker ved innvilgelse av søknaden.
Hvordan prosjektet skal fremføres må komme frem i søknaden.
Ved offentlige fremføringer og presentasjoner av støttede tiltak, skal det informeres i reklame og annet informasjonsmateriale om at tiltaket er støttet av PFN v/EBHs minnegave.

§ 8 - Klage

Det kunstfaglige skjønn kan ikke påklages eller overprøves. Klager i forhold til saksbehandlingsfeil rettes til styret. Styret vurderer selv hvordan det behandler slike klager.

§ 9 - Endring

Retningslinjene vedtas av PFNs årsmøte.
Forslag til endringer må behandles og godkjennes i PFNs årsmøte.

 

torsdag 19. mai 2022

FERIA DE ABRIL - lørdag 21. mai 2022 - kl. 20.00 Da er det snart klart for ”Feria de Abril”-feiring i Oslo, årets gyldne mulighet til å stæsje seg med prikkete kjoler og blomster i håret og slå seg løs med sevillanas-dans!

Dato/tid: Lørdag 21. mai kl. 20.00

Sted: Rodeløkkens kolonihager, Rosenhoffgata 20, 0569 Oslo

Inngangspenger: GRATIS for PFN-medlemmer og 100,- for ikke-medlemmer

Betal helst med VIPPS!

Slik kommer du deg til festen: Ta buss 20, 21, 31 / trikk 17 / t-bane 4, 5 til Carl Berners plass (eller Rosenhoff), eventuelt gratis parkering i gata. Gå inn hovedinngangen til Rodeløkkens kolonihager i Rosenhoffgata 20. Vi venter på deg i Toppen Forsamlingshus.

*Kl. 20.15 lærer du SEVILLANAS nr.1 🌸🌸🌸

Kari Helene Østby fra Centro de Flamenco i Oslo lærer deg sevillanas-dansAlle som har lyst kan kaste seg ut i dansen. Det trengs ingen forkunnskaper!

*Åpen scene - fritt frem for alle:

Utover kvelden blir det ”Åpen scene” for dem som vil vise noe de liker å fremføre eller noe de jobber med: Finn frem instrumentene, sangstemmen og danseskoene!

Klubben disponerer gitar og cajon.

Her blir det ulike artistiske og musikalske innslag for alle som ønsker å bidra og gode muligheter for å danse sevillanas, samt masse god mat og drikke til peñaens rimelige priser.

Om du ikke er av typen som liker å pynte deg i Sevillanas-stil, er du selvfølgelig velkommen i vanlige klær. Og om du ikke kan danse sevillanas, lærer du det i en fei! På våre sider finner du også oversikt over skolene i Oslo som tilbyr kurs i dette.

Ønsker du å melde deg inn i klubben, kan du betale 300 kr i døren                (150 for familiemedlemmer og studenter) – kontant eller til Vipps bedrift 76056 - eller til konto 1503 41 45935 på forhånd.

 Peña-styret vil gjerne vite hvor mange som kommer, så send en epost til         pfn-osloflamenco@hotmail.com og gi oss beskjed.


Klubbstyret vil også benytte anledningen til å minne om Musikkfest Oslo lørdag 4. juni.

Bli med å danse i Kubaparken kl. 13.45 14.00. Hold av dagen!
                                     
             

                                     


Vel møtt – 

med eller uten stæsj! Bienvenidos!

Hilsener fra oss i PFN-styret – Lone, Maggie, Carolina, Maxim og Marit       

 

 


onsdag 23. mars 2022

PFN-årsmøte 26.03.2022 kl. 19:00

Årsmøte i Peña Flamenca Noruega - Oslo Flamencoklubb

Tid: Lørdag 26. mars kl. 19:00

Sted: Toppetasjen i Thomas Heftyes gate 45 på FrognerÅrsmøtet holdes hos Elisabeth i Thomas Heftyes gate 45, ved Frognerparken/Frogner plass. 20-bussen stopper like utenfor, trikker går til Frogner plass og busser til Frogner kirke, ellers bilparkering i gaten. På lørdager etter kl. 17 er det gratis parkering og også gratis hele søndag.

Det er ikke samsvar mellom like og ulike nummer i Thomas Heftyes gate, nr. 45 er vis á vis antikvitetshandler Helling i nr. 60. Nr. 45 og nr. 60 er like ved Solheimsgaten som krysser Thomas Heftyes gate. Calling-anlegg ved gatedøren, trykk 8 og «telefonikonet» eller finn Buntz i displayet med piltaster. Ring meg (901 79 215) hvis det ikke er greit! Uansett så blir det helt opp til toppen, fjerde etasje - uten heis – døren til høyre!

*P.g.a. innkjøp av mat og drikke vil vi gjerne ha tilbakemelding på om du kommer til møtet. Gi beskjed til Elisabeth på mobil 901 79 215 eller til pfn-osloflamenco@hotmail.com.

*For å delta på årsmøtet, må du betale årskontingenten på 300 kroner (halv pris for familiemedlemmer og studenter) til konto 1503 41 45935 eller Vipps bedrift 76056. Husk å merke betalingen med navnet ditt og 2022. Har du glemt det, kan du betale på møtet.

*Vi foretrekker at du kjøper mat og drikke med VIPPS.

Vi gleder oss til endelig å treffe alle igjen - velkommen!

PST: Innkalling med sakspapirer har du fått på E-post tidligere.

Hilsen PFN-styret