lørdag 31. mai 2014

PFN jubileumsforestillingen - søker artister

Kjære aficionados,
I år feirer Peña Flamenca Noruega sitt 25 års jubileum og planlegging har begynt. Hovedmålet med feiringen er a selebrere bredden og dybden i vårt hjemlige flamencomiljø for et så stort publikum som mulig. Feiringen vil skje i andre halvdel av 2014 og innenfor PFNs budsjettressurser.

Med dette brevet tar vi en første sondering blant våre medlemmer og venner for å høre hvem som kunne bli interessert i å opptre eller utstille i forbindelse med en jubileumskavalkade av lokale flamencotalenter. Dans, sang, musikk, dikt, kunst, foredrag og sketch, etc. er alle ting vi har lyst til å fremme.

Vi vil gjerne høre fra så mange som mulig uansett nivå av flamencoferdigheter.
Men vi ber om forståelse for at:

  • Deres opptreden/utstilling vil bli et gratis bidrag til feiringen
  • For å kunne vise miljøets bredde og dybde vil opptredene være kortvarige.
  • Jubileums planleggingskomité skal ha siste ord om det endelige program for feiringen.

Las oss høre fra dere snarest mulig. Komitéens neste planleggingsmøte er midt i juni.
Flamencohilsen, Planleggingskomitéen - Rasmus, Mirko, Inger Lise, Ingegerd, Sverre og Mike