onsdag 2. oktober 2019

PFNs 30-årsjubileum - lørdag 9. november 2019 !

Kjære flamencovenn! 

Som du sikkert vet feirer klubben 30 år med flamenco i Norge. 
Dette skal vi feire med en stor festival hvor vi samler flamencomiljøet 
til sang, dans, gitar, performance og poesi! 

Det hele går av stabelen 
lørdag 9. november kl. 20
 på Cosmopolite i Vogtsgate 64.
Kom gjerne litt før for sosialt samvær! Dørene åpner kl. 19. 

➽ Billettene ligger nå ute til salgs: https://www.ticketmaster.no/event/620607 

VEL MØTT! 
Hilsen festivalkomiteen


*En stor takk til Ingegerd Tveit som har designet plakaten vår!

onsdag 18. september 2019

PFNs 30-ÅRSJUBILEUM - lørdag 9. november 2019


PEÑA FLAMENCA NORUEGA
Oslo Flamencoklubb

feirer i 2019

30-ÅRSJUBILEUM

med

FLAMENCO-FESTIVAL


LØRDAG 9. NOVEMBER


Cosmopolite Scene


PFN-peña lørdag 28/9-2019 - kl. 19.30 hos Elisabeth


VELKOMMEN TIL PEÑA-KVELD

LØRDAG 28. SEPTEMBER - kl. 19.30 hos Elisabeth  


Adresse: Elisabeth Buntz, Thomas Heftyes gate 45 A, 4. etasje, på Frogner.

Du kommer dit med trikk nr. 12 til Frogner plass eller med buss 20.
Bruk callinganlegget ved hovedinngangen fra gaten.

*Program for kvelden:

Videoen: "Boda de Sangre" av Carlos Saura
med flamencodanserne Antonio Gades og Cristina Hoyos m.fl.

*Alle spontane innslag er velkomne og oppmuntres! Gitar og cajon er tilgjengelig!

*Har du vært på tur til Spania i sommer, så vil vi andre gjerne ha fortellinger fra turen, tips om steder å besøke m.m. Har du fotografier/videoer, så ta dem med!


Rimelige tapas og drikke kan kjøpes som vanlig.

Pga planlegning, vennligst meld tilbake om du kan komme før fredag 27/9 
til: pfn-osloflamenco@hotmail.com eller
ebuntz@icons.no

Bienvenidos !

Hilsen PFN-styret

torsdag 27. juni 2019

PFN - Søknad om prosjektmidler 2019 fra EBHs minnegave


”Egil Bjørn-Hansens minnegave” -
Utlysning for 2019
av tildeling av prosjektmidler

v/Peña Flamenca Noruega – Oslo flamencoklubb

PFN-Oslo flamencoklubb har ved ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” satt av midler til prosjekter for å stimulere og fremme utvikling av flamenco i Norge.  

Summen er på inntil 10.000 norske kroner og kan kun tildeles medlemmer av klubben.

Søknadsfrist er 16. september 2019.

Les mer om betingelsene for å søke i retningslinjene for minnegaven (vedlagt).

Søknaden sendes til PFNs styre ved leder Ingrid Myklebust.

Lykke til!❤  ❤  ❤️  ❤️  ❤️  ❤  ❤  ❤  ❤️ ❤️❤️ ❤️  ❤ ❤  ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤  ❤  ❤  ❤️  ❤️  ❤️  ❤  ❤

EGIL var trofast medlem av flamencoklubben i alle år. Han var varmhjertet, raus og omtenksom og genuint opptatt av musikk. Egil døde så alt for tidlig for snart tre år siden bare 61 år gammel og hadde da generøst testamentert en gave til klubben vår på hele 100.000 norske kroner. Ved å dele ut prosjektmidler i hans navn, kan vi også minnes ham som det gode mennesket han var.
Må han hvile i fred!

❤  ❤  ❤️  ❤️  ❤️  ❤  ❤  ❤  ❤️ ❤️❤️ ❤️  ❤ ❤  ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤  ❤  ❤  ❤️  ❤️  ❤️  ❤  ❤  


*Vedlegg:

Egil Bjørn-Hansens minnegave
R e t n i n g s l i n j e r

§ 1 - Bakgrunn og navn
Arven fra Egil Bjørn-Hansen forvaltes av Peña Flamenca Noruega - Oslo Flamencoklubb (PFN).
Minnegaven er opprettet ved at arv etter Egil Bjørn-Hansen på NOK 100 000 tilfalt PFN høsten 2016.
Minnegavens navn er ”Egil Bjørn-Hansens minnegave” (EBHs minnegave)
Minnegavens retningslinjer skal føyes til PFNs vedtekter som eget tillegg.

§ 2 - Formål
Gaven skal benyttes til støtte av prosjekter fremmet av medlemmer av PFN som er utøvere av flamenco og/eller kunstneriske bidragsytere til fremme av flamenco i Norge. Det kan søkes om støtte til prosjekter/bidrag i form av dans, sang, gitarspill, foto, film, performance, diktning, bokprosjekter, forelesninger m.m.

§ 3 - Minnegavens kapital og forvaltning
Minnegavens midler kan forsterkes med andre gaver og bidrag, forutsatt at slike bidrag ikke kommer i konflikt med de føringer som er gitt i §2. Styret beslutter om slike bidrag kan aksepteres.
Når alle midlene er disponert, avvikles minnegaven.
Gavens midler skal forvaltes adskilt fra øvrige driftsmidler i PFN, og kan ikke brukes for å løse økonomiske eller likviditetsmessige behov i den øvrige virksomheten.
Midlene skal i sin helhet gå til minnegavens formål, og kan ikke disponeres til PFNs generelle driftskostnader.
Midlene skal plasseres på en hensiktsmessig måte som sikrer rimelig avkastning, men uten at det påløper risiko for at midlene kan gå helt eller delvis tapt.
Det kan årlig disponeres inntil NOK 10 000 av minnegaven.

§ 4 - Styrets arbeidsoppgaver og ansvar
Styret i PFN behandler søknader om tilskudd fra minnegaven.
Styret kan ved behov supplere seg selv med relevante fagpersoner.
Styret har ansvaret for utlysning med søknadsfrist, samt mottak og behandling av søknader.
Styret utformer en begrunnet innstilling med forslag til tilsagn og avslag.
Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbeltstemme.
Styret rapporterer til årsmøtet om arbeidet med søknader og tildeling/avslag. Det skal redegjøres for faglige vurderinger og resultater. Det skal fremlegges egen regnskapsoppstilling for gaven.

§ 5 - Inhabilitet
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Øvrige habilitetshensyn skal vurderes fortløpende.
Forståelsen av nærstående følger Stiftelseslovens §5.

§ 6 - Søknader om tilskudd
Kun medlemmer av PFN kan søke om tilskudd til tiltak som er i samsvar med minnegavens formål.
Er det en gruppe som søker, må alle være medlemmer.
Søknaden skal inneholde et spesifisert budsjett og prosjektet må ikke implisere merkostnader for klubben. Minnegaven er heller ikke ment å være ren konsertstøtte.
Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende retningslinjer for minnegaven som er fastsatt av PFN.
Styret utformer sin innstilling om tilskudd på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn.
Søkere underrettes om tilsagn eller avslag etter at innstilling er endelig behandlet i styret.
Et medlem kan kun innvilges tilskudd én gang.

§7 – Fremvisning ved gjennomført tiltak
Når et tiltak som har fått tilskudd er gjennomført, skal dette komme PFN til gode ved en fremføring i klubbens regi eller på annen måte styret finner egnet, og som er avtalt med tilskuddsmottaker ved innvilgelse av søknaden.
Hvordan prosjektet skal fremføres må komme frem i søknaden.
Ved offentlige fremføringer og presentasjoner av støttede tiltak, skal det informeres i reklame og annet informasjonsmateriale om at tiltaket er støttet av PFN v/EBHs minnegave.

§ 8 - Klage
Det kunstfaglige skjønn kan ikke påklages eller overprøves. Klager i forhold til saksbehandlingsfeil rettes til styret. Styret vurderer selv hvordan det behandler slike klager.

§ 9 - Endring
Retningslinjene vedtas av PFNs årsmøte.
Forslag til endringer må behandles og godkjennes i PFNs årsmøte.

fredag 14. juni 2019

PFN-PTNs SOMMERFEST lørdag 22/6 - Påmelding senest 15/6


MIDTSOMMERFEST  hos WILLY lørdag 22. juni
fra kl. 16 og utover kvelden
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

Årets kulinariske høydepunkt: Super-paella à la Willy!

Tradisjonen tro har Willy, i år i samarbeid med PFN og PTN,
invitert til midtsommerfest hjemme i hagen
hos Lisbet og han på Grefsen.
Alle inviterte ønskes hjertelig velkommen!

Kuvertpris for paella og jordbær med fløte = kr. 170,-

Det er lagt DANSEGULV i det store partyteltet,
så det er bare å kaste seg ut i SEVILLANAS -
med eller uten blomster i håret og annet stæsj!

➤➤Har noen ellers lyst til å bidra med underholdning  på festen,
så er det veldig hyggelig og velkomment!


*HUSK å melde deg på til Willy, senest i morgen 15. juni:
willyjo@online.no eller mobil 99 27 22 16 

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺mandag 27. mai 2019

Musikkfest Oslo 2019 - Egertorget lørdag 1/6 kl. 14
Egertorget kl. 14 - 14.30:
Peña Flamenca Noruega - Oslo Flamencoklubb

Vi håper mange tar turen innom Folkemusikkscenen på Egertorget -
der blir det fyrig FLAMENCO !


Dansere:
*Hanne Knutsen - alegrías
*Mayte Arjona - bulerías
------------------------
*Gloria Riveros med elevene
  Bente Pettersen, Brita Hemer Martin og
  Matilde Marie Riveros - alegrías m/vifte

*Maria Zahl - alegrías
*Knut-Ove Messel - bulerías
Gitarist: Sverre JensenTemaet i år er alegrías.
Det blir også litt bulerías og - tradisjonen tro - avslutter vi med SEVILLANAS hvor ALLE
er velkomne til å delta!

Finn frem flamenco-stæsjen, en blomst i håret, et sjal ..... bli med og skap stemning!
Håper mange blir med på Sevillanas til slutt!

Bienvenidos !

           
Her  er link til å lære seg SEVILLANAS: https://youtu.be/v_3EiFA37Zw  

Aprenda a bailar sevillanas. Baile completo.

onsdag 24. april 2019

Feria de Abril 2019 - lørdag 4. mai - kl. 20Kjære flamencovenner!

Da er det snart klart for Feria de Abril-feiring i Oslo, årets gyldne mulighet til å stæsje seg opp med prikkete kjoler og blomster i håret, og slå seg løs med Sevillanas-dans!
Feiringen går av stabelen lørdag 4. Mai kl. 20 i peñaens lokaler på Rosenhoff.

Her blir det ulike musikalske innslag og gode muligheter for å danse Sevillanas, samt masse god mat og drikke.

Inngangspris er 50 kr for PFN-medlemmer og 100 kr for ikke-medlemmer.
Ønsker du å melde deg inn, kan du betale 300 kr i døren (150 for familiemedlemmer og studenter). Kontant eller Vipps. Eller til konto 1503 41 45935 på forhånd.

Slik kommer du deg til festen: Ta buss 20 ,21, 31 / trikk 17 / t-bane 4, 5 til Carl Berners plass
(eller Rosenhoff). Evt. parkering i gata.
Gå inn hovedinngangen til Rodeløkken kolonihage i Rosenhoffgata 20. 
Vi venter på deg i Toppen Forsamlingshus.

➤ Peña-styret vil gjerne vite hvor mange som kommer, så send en mail 
til pfn-osloflamenco@hotmail.com og gi oss beskjed.

Om du ikke er av typen som liker å pynte deg i Sevillanas-stil, er du selvfølgelig velkommen i vanlige klær. Og om du ikke kan danse Sevillanas, lærer du det i en fei! På våre sider finner du oversikt over skolene i Oslo som tilbyr kurs i dette.

Klubbstyret vil også benytte anledningen til å minne om Musikkfest Oslo lørdag 1. juni.
Vi har fortsatt ikke fått scene/sted og tidspunkt, men vi vil sende ut informasjon om dette så snart vi vet noe mer. Hold av datoen!

Vel møtt! 😊
Med varme fra alle oss i peña-styret.

onsdag 16. januar 2019

PFN-årsmøte - lørdag 16/2-2019


  PFNs årsmøte for 2018 - lørdag 16. februar 2019 - kl. 19

Godt nyttår til dere alle!

Vi i peñastyret inviterer til klubbens årsmøtet som skal være 
hos Maggie Ford i Suhms gate 24, 0362 Oslo ved NRK på Marienlyst.

Møtet er åpent for alle som har betalt kontingent og for æresmedlemmer. 

Det er fullt mulig å betale medlemsskap på møtet.


Håper mange av dere har lyst og mulighet til å komme!

Som vanlig er det rimelige tapas og drikke å få kjøpt.Etter årsmøtet vil 
historiker og forfatter Kim Helsvig 
holde et foredrag med temaet:
"FLAMENCOFRELST VED EN TILFELDIGHET 
ELLER TRE"

B i e n v e n i d o s !